Produktene våre designes ut fra våre bærekraftmål:

Vi er dedikert til å optimalisere solprodukters ytelse ved å forbedre solfølger teknologien og design. Vi ønsker å redusere karbonavtrykket ved å lage solfølger produkt som øker effektiviteten på solpaneler og reduserer behovet for fossile brennstoffer og flere paneler. Vi er også opptatt av miljøet og jobber mot å bli miljøfyrtårn. Vi investerer i forskning og utvikling for å skape mer bærekraftige produkt.

Energi optimalisering: Vårt mål er å optimalisere solprodukters ytelse. Dette vil vi oppnå ved å forbedre Suntracker teknologien og design for å maksimere solenergiinnsamlingen. Suntracker er en enhet som justerer vinkelen på solpanelene i forhold til solens posisjon, slik at de får mest mulig sollys gjennom dagen.

Redusere karbonavtrykket: Vi har som mål å redusere karbonavtrykket ved å lage Suntracker produkt som øker ytelsen på solpanel produkter. På denne måten kan vi oppnå høyere effekt med mindre antall paneler. Dette vil også redusere bruk av kull/gass som alternativ energikilde, samt mindre behov for produksjon av paneler.

Miljø: Vi er i prosessen til å bli miljøfyrtårn. Vi har som mål å minimere avfall og ha en mest mulig miljøvennlig produksjon.

Forsknings- og utviklingsmål: Vi investerer i forskning og utvikling for å skape mer effektive og bærekraftige produkt.