Steg 1
Energikartlegging

Spar penger og miljø samtidig. Vi gjennomfører energikartlegging og søker ENOVA støtte som dekker inntil 50% av kartleggingen.

Steg 2
Dokumentasjon Tak/fasade

Vi kan bistå med dokumentasjon sjekk av ditt tak, styrkeberegning og nye fasade tegninger.

Steg 3
ENOVA/kommune søknad

Nå søkes det støtte fra ENOVA inntil 30% opptil 10 Mill for energitiltak. Til kommunen søkes det om installasjon av solceller/Suntracker.

Steg 4
Suntracker Installasjon

Installasjon av Suntracker. Du kan nå produsere 73% mer bærekraftig solenergi med solceller eller solfanger. Du reduserer nå klimagassutslipp, bidrar til en grønnere fremtid og sparer penger.

Produkter

Suntracker gir deg opptil 73 % mer strøm enn stasjonære solcelleanlegg igjennom året. Suntracker følger solens bane fra morgen til kveld. Dette gir spesielt mer strømproduksjon tidlig på morgenen og etter lunsj når strømprisen og nettleien normalt er høyest. Se videoen.

Les mer her